Kryje Pražské ředitelství policie zloděje? Akce a reakce

11

Dovolili jsme si reagovat na vyjádření mluvčího policie Tomáše Hulana k našemu článku o podivném trestu pro kriminalistu prvního oddělení. Svoje reakce jsme si dovolili pro přehlednost uvést přímo do tiskové zprávy, kterou se nikdo z tiskových neobtěžoval zaslat na email, i když jsme je o tom na zakladě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jako redakce žádali. Ke zveřejnění došlo na stránkách www.policie.cz. Samozřejmě tento krok vítáme.

Tiskovou zprávu jsme také okamžitě přiložili k článku, aby jsme zachovali vyváženost. Prodleva vznikla tím, že se nám ji nikdo neobtěžoval zaslat na mail, i když jsme o vyjádření tiskové mluvčí mailově žádali.

Níže tisková zpráva s našimi komentáři. (komentáře psány tučně s kurzívou)


 

Tisková zpráva:

Reakce na nepodložené, ale hlavně nepravdivé informace

V internetovém prostředí jsme zaznamenali informace týkající se pražského kriminalisty, které jsou nepravdivé, možná až lživé.

Od orgánu činného v trestním řízení by redakce očekávala, že buď je to pravda, nebo to pravda není. Obzvláště když krajské ředitelství je jediné které ví, jak to skutečně bylo na 100%. Takže výraz „možná až lživé“ asi není úplně na místě. Buď tvůrce této tiskové zprávy neví, jak to bylo a jen hloupě naslouchá, a nebo se snaží jen mlžit.

Tyto informace naleznete zde: http://www.tisentv.cz/2015/04/kryje-prazske-reditelstvi-policie-mezi-sebou-zlodeje/

Jelikož pražská policie nemá co skrývat, můžeme potvrdit, že kriminalista Aleš P. byl v únoru letošního roku kázeňsky řešen příslušným funkcionářem s kázeňskou a personální pravomocí.

Do této doby pražská policie skrývala. Ale je pochopitelné, že se nikdo nebude vytahovat, obzvlášť má-li takový malér. Slova mluvčího „můžeme potvrdit“ znamenají, že Tíseň.tv ve svém článku lhala, když jsme říkali, že policista byl potrestán kázeňsky? Nelhala.

K tomuto kázeňskému řízení dali podnět pracovníci odboru vnitřní kontroly, kteří při zjistili určité nedostatky v činnosti policisty. Ty spočívaly v administrativním pochybení souvisejícím s evidencí provozu služebních dopravních prostředků. Díky tomu vyvstalo podezření na porušení ustanovení interní normy, tedy v tomto případě nařízení ministra vnitra.

 Pracovníci OVK začali šetřit. Je třeba říci, že OVK je vlastně oddělení pražské policie,  kterému šéfuje krajský ředitel. Určité nedostatky? Od mluvčího bych čekal konkrétní informaci, jaké nedostatky, zvláště, je-li tato kauza už uzavřená a nic nebrání ji komentovat, když pražská policie nemá co skrývat.

 Administrativní pochybení souvisejícím s evidencí provozu služebních dopravních prostředků. Pojďme si to přeložit do češtiny. Takže kriminalista byl vlastně potrestán za to, že pochybil při využívání služebního auta. Špatně zaučtoval spotřebu? Nebo si dost dobře nedokážu představit, co se pod tím skrývá. A asi si to nedokáže představit dost dobře ani pisatel této tiskové zprávy.

Na základě zmíněného podnětu zahájil náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování se shora jmenovaným kriminalistou kázeňské řízení. To probíhalo ve standardním režimu stanoveném zákonem o služebním poměru. Tedy nebylo nijak a nikým utajováno, a byly při něm striktně dodrženy všechny zákonem předepsané postupy a lhůty.

 My jsme ale netvrdili, že toto potrestátní proběhlo, v mimo zákonem, předepsané lhůty. Naopak toto potrestátní proběhlo poměrně hodně rychle, aby policistu nebylo možné potrestat jinak, například, aby se do vyšetřování nevložila Generálaní inspekce bezpečnostních sborů. Nelze totiž nikoho trestat za přestupek 2x. 

V rámci kázeňského řízení provedl příslušný funkcionář prošetřování celé události. Na základě jeho výsledků dospěl k závěru, že skutečně k pochybení došlo. Proto následně pan náměstek vydal rozhodnutí o potrestání tohoto kriminalisty v souladu se zákonem, a uložil mu trest spočívající ve snížení základního platu o 10% na dobu dvou měsíců. Toto rozhodnutí je samozřejmě vedeno v osobní složce potrestaného, a to až do doby jeho případného skončení služebního poměru.

K pochybení došlo, to jsme také tvrdili v našem článku. Také jsme tvrdili, že mu snížen plat 10 na 2. Tedy 10% na dobu dvou měsíců. O kmenové knížce jsme také mluvili a dost pravděpodbně na základě této tiskové zprávy tam bude napsáno: přestupek v administrativním pochybení souvisejícím s evidencí provozu služebních dopravních prostředků. Náměstek asi bude pro SKPV nebo EKONOMICKÝ? 

Podstatné na celé události je, že během prošetřování nevyvstala žádná skutečnost, která by vypovídala o možném naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu. Stejně tak nebyla zjištěna žádná skutečnost, kterou by byla tato událost v kolizi se služební přísahou, neboť bylo zjištěno pochybení kázeňského charakteru. Proto nebylo na místě přistoupit k zásadnějšímu trestu.

Citace z článku ze den16.4. 2015 na serveru www.tisen.tv

„Redakce serveru Tíseň.tv nemá v tuto chvíli informaci, zda se jedná v případu Preise o trestný čin či přestupek (škoda není větší než 5000). V případě přestupku může nadřízený policisty potrestat pachatele snížením platu.“

Ohledně služební přísahy jde jen o výklad zákona a zákona o služebním poměru. Pokud totiž přestupek kázeňského charakteru má znaky trestného činu (krádež, zneužití pravomoci uřední osoby), jde o porušení služební přísahy. A může v tomto případě být odejmuta služební hodnost. 

paragraf 186/7 Zákona o služebním poměru

„Kázeňský trest odnětí služební hodnosti se ukládá za kázeňský přestupek se zvlášť škodlivým následkem, za porušení povinnosti vyplývající z omezení práv příslušníka, za jednání, kterým příslušník porušil služební slib, za opakované spáchání kázeňského přestupku se škodlivým následkem, jestliže předcházející uložení kázeňských trestů nevedlo v období 3 let k obnovení služební kázně příslušníka, za jednání, které má znaky přestupku a je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, a nebo za opakované dosahování neuspokojivých výsledků ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení.“

V rámci informací zveřejněných v internetovém prostředí byl dáván do spojitosti s touto událostí i pan ředitel krajského ředitelství plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka. Tuto informaci musíme striktně popřít, neboť s popsaným kázeňským řízením neměl a nemá pan ředitel nic společného. Dle litery zákona je totiž pan ředitel při kázeňských řízeních orgánem, který by následně rozhodoval o případném odvolání kterékoliv ze zúčastněných stran. Ze zde popsaného tedy logicky vyplývá, že pan ředitel nemůže k dané situaci zaujmout jakékoliv stanovisko, neboť by se v tu chvíli mohl stát podjatým.

Ředitel Luděk Procházka je nejvýše postaveným služebním funkcionářem v rámci ředitelství policie hlavního města Prahy. Tím pádem šéfuje i odboru vnitřní kontroly (OVK), který kriminalistu vyšetřoval.  Dle litery zákona tedy o tomto případu mohl vědět ještě dříve než vůbec došlo k potrestání kriminalisty. V případě odvolání kterékoliv strany by to byl  právě ředitel, který by rozhodoval o kázeňském řízení, to je pravda. Ale tento mechanismus má ještě jednu nespornou výhodu pro krajská ředitelství. Všechna kázeňská řešení zůstávají na kraji a nedostanou se na ministerstvo či policejní prezidium. Tím pádem zůstane všechno „krásně pod pokličkou“. O stanovisko ředitele Procházky jsme žádali v mailu adresovaném 16. 4. 2015 na tiskový odbor pražské policie. Je logické, když se celá kauza uzavřela, že jako vrcholný představitel krajského ředitelství by se k celé kauze vyjádřit měl, zvláště, jedná-li se o rozhodnutí jeho přímého podřízeného – náměstka. 

Na základě nepravdivých informací zaznamenaných v internetovém prostředí zvažuje pražská policie přijmout odpovídající právní kroky.

Zatím Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy nedokázalo dostatečně přesvědčit redakci Tíseň.tv o tom, že informace uvedené v článku ze 16.4. 2015 na serveru www.tisen.tv jsou nepravdivé. 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 17. 4. 2015

Redakce Tíseň.tv 18.4. 2015

Sdílejte:

11 komentářů

 1. Pro Romana,
  v pohodě, mně to ani odůvodňovat nemusíš. Taky nemám rád, když se do nás někdo naváží, aniž by vůbec měl ponětí, o čem mluví či píše. Na stranu druhou si to často děláme sami tím, že jsme tajemní jak hrad v Karpatech i v situacích, kdy to s taktikou nemá nic společného. A ještě poznámka z policejního srdce – pokud je fakt pražská mordparta tak rozhádaná, že to mezi sebou řeší přes servery, potom je mi líto především Petra R., který je má na triku…
  Klidné dny. D.

 2. Roman Pavlík on

  Ahoj Dádo, chci reagovat na Tvůj příspěvek. Věř, že žádný hon na redaktora Formana nemám v úmyslu a už vůbec ne ho jakkoli poškozovat. Když se na veřejnost dostal jeho příspěvek, byl jsem nucen reagovat, to jistě chápeš. Štvalo mě, že není schopen připustit, že se jednalo o kázenský přestupek, který byl řádně vyšetřen a trest uložen, místo toho rozpitvává rozhodnutí policejních orgánů a naznačuje, že…..vedení Pražské policie a kontrolní orgány kryjou jednoho anonymního poldu a že za tím je asi něco víc. To mě naštvalo, proto jsem reagoval. To je vše, co bych chtěl napsat a odůvodnit své komentáře.

 3. Neznám žádného z kolegů zde publikujících či jmenovaných. Mám ovšem velmi podivný pocit z některých reakcí… Novinář se pídí. OK. Je lovec, možná bulvár. OK. Na stranu druhou, pokud je úplně mimo, není nic jednoduššího než to shodit. Tady je kontrolní závěr. Za toto jsme ho potrestali. Žádné podezření na krádež. Máte špatné zdroje, přerušte s nimi kontakt nebo Vás přivedou do průšvihu a dopustíte se pomluvy. Takto bych jako služební funkcionář jednal já. Pokud už bych tedy považoval za nutné se v tom vůbec pitvat.
  Místo toho tady zaznamenávám spíš hon na Formana. Toho mimochodem trochu znám. Je možná pošuk a rapl, ale nikoliv hajzl. Když kluci zkoušeli taser, nechal to do sebe pálit… Když se rvali hooligans, pomáhal to Davidovi J. a spol. rozhánět a dokumentovat. Na úřadech MČ pomáhá s bezpečnostními aktivitami. A pokud vím, zejména služebním funkcionářům Prahy opakovaně pomohl, když tlačila bota…
  Těch příběhů by bylo víc.
  Pokud je mimo, dejme mu to sežrat, pokud není, ani nebudu komentovat.
  Dáda

 4. Musím říct, že jsem sloužil na ředitelství, nyní jsem již na jiném neuniformovaném útvaru. Opravdu bylo kvůli cenám PHM pravidlo, že ccsky se měly používat jen v krajní mezi a tak se to řešilo různě. Mareš to řekl správně, nejste nic jiného než bulvár a váš zdroj bude pravděpodobně méně schopný kolega s komplexem, který neodpouští úspěch.

 5. Pavel Kron on

  Stará a proti jiným událostem málo důležitá zpráva které redakce věnuje nápadně hodně moc úsilí a tlačí a tlačí a tlačí ji na všech možných kanálech. Například se stačí se podívat na facebok Tísně. Tak mohutně propagovaný příspěvek se jen tak nevidí. Hodně okatá a hodně špinavá diskreditační akce? Taky vás napadá otázka na koho útočí novinářův zdroj a o co mu jde? Ten řadový policista ho asi úplně nezajímá. Redaktor pan Forman se zachoval přirozeně, protože by bylo logické kdyby časem dostal od zdroje odměnou za tenhle výkon nějakou exkluzívní informaci (možná k nějakému vyšetřování), ale slušného člověka tohle musí logicky motivovat k zamyšlení, kdo asi ten zdroj může být? Rovný člověk to nebude.

  • 1) Takové úsilí věnujeme každé zprávě, kterou vydáme, protože FCB pokud si neplatíte zásah, zobrazí se obsah vašeho aktuálního statusu jen 4% uživatelů ve skupině. Proto to postujeme několikrát.
   2) Mých zdrojů je několik a jsou jak z prostředí, tak od policie, stejně tak z inspekce a tak různě od ministerstev počínaje přes jisté úřady konče. A pak vrabci na střeše.
   3) Nevedu pazourkový obchod, co chci si zjistím sám. Takhle nefunguji info za info. Je to cesta do pekel. Pořád jste někomu zavázaný.

   P.S. Mimochodem obecně to jsou opravdu velmi zajimavé IP adresy, už ani ty mobilní připojení nejsou tak anonymní, co bývala 😮 :)))))) a že si někdo dá práci a posílá to z parku :), jako by se někdo něčeho bál 😮 Hrozný, když se člověk bojí za svůj názor.

 6. Roman Pavlík on

  Vážená redakce Tísen.tv a pane redaktore.
  S velkým očekáváním jsem si přečetl Vaší reakci na můj příspěvek ke kauze policisty Aleše Preise. V úvodu píšete o politických tahanicích mezi různými politickými stranami apod. Ano, připouštím, že bohužel jsou a že se jedná o špinavou zákulisní hru. Je mi velice líto, že jste poznal pouze nečestné důstojníky policie, které jste považoval za kamarády a ukázalo se, že mají máslo na hlavě, nicméně by mě zajímalo, co Vás vede k oprávnění jít jako „hrdlořez“ po jednom poldovi z 1.oddělení Pražského policejního ředitelství kterého vůbec neznáte a vypadá to, že hazíte všechny policisty do jednoho pytle na základě osobních zkušeností. Děláte si zářezy kolik poldů jste zlikvidoval? Nicméně podle Vašich zkušeností bych se spíše zaměřil na osobu, či skupinu osob, která Vás do této uměle vyrobené kauzy navezla. Komu tento policista Aleš Preis vadí??
  Nevím o jakého policistu se jednalo který byl od policie odejit, nicméně prokazatelně a úmyslně krást PHM pro svojí osobní potřebu a administrativní chybou v knize provozu služebního vozidla jak bylo uvedeno ve vyjádření Tiskového odboru a pokud jsem jej pochopil je snad nezanedbatelný rozdíl. To si vážně myslíte, že policie je tak prohnilá a zkorumpovaná, že by se policista OVK nechal ovlivnit aby zakryl trestný čin, dále jeho nadřízený na OVK který průběh a výsledek šetření schválil a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny znaky trestného činu doporučil případ řešit kázensky a služební funkcionář, který rozhodl o kázeňském potrestání policisty Aleše Preise na základě výsledku šetření kontrolních orgánů je také……Nebudte naivní, to jsou 3 vysoce postavení policisté s jistě nemalým platem a riskovali by kvůli jednomu neznámému poldovi vyhazov od policie a ještě mít oplétačky se zákonem? Tomu nelze věřit ani v tom nejdivočejším snu. Prostě došlo k pochybení, nicméně né ke krádeži či zlodějně a tudíž věc byla vyřízena tak, jak vyřízena byla. Nevím, co je na tom nepochopitelného.
  Ještě jednou opakuji, že dotyčného policistu znám osobně 15 let, 6 let jsem měl tu čest s ním sloužit a pracovat na případech, takže si dovolím na rozdíl od Vás a vaší redakce uvést, že jej znám. Vy vycházíte pouze s drbů, jedna paní povídala nebo přiblblého anonymu. Uvádím, že nevěřím tomu, že by policista Aleš Preis se uvedeného dopustil a za tím si stojím plnou svou vážností. Pro mě je to skvělý polda, chlap a čestný člověk at si píšete co chcete. Pro mě je směrodatné, že kontrolní orgán po šetření celé události rozhodl tak, jak rozhodl a policista by potrestán kázensky za administrativní pochybení. Pevně věřím, že už tomu rozumíte. Závěrem uvádím, že se holt poměry nezměnili a na základě uměle vyrobené kauzy lze policistovy ztrpčovat nejen profesní ale i osobní život. Žurnalistika pláče a já bohužel taky…Roman Pavlík

  • Mně, ale nevadí policista Aleš Preis, mně vadí systém, jakým byl potrestán. Já chápu že se dopustil „přestupku“ a že byl pravomocně za to potrestán. Mně vadí dvojí metr , mně vadí že se funkcionáři navzájem kryjí a nevadí to jen mně. Vadí to ostatním poldům, kteří ví jak to bylo. Ale protože je to něčí kamarád přivřeme oči? Přivřel někdo oči nad Vámi ? Ne nikdy, alespoň jak píšete. A sorry tisková zpráva od Hulana? K tomu já se vyjadřovat nebudu už jsem se vyjádřil.

 7. Roman Pavlík on

  Vážená redakce Tísen.tv a pane redaktore.
  Není často, vlastně vůbec ne, že bych se k něčemu vyjadřoval na zpravodajských serverech, ale to, co předvádíte Vy osobně, a Vaše redakce mě nadzvedává ze židle.
  Dovolte, abych se Vám představil. Jmenuji se Roman Pavlík a byl jsem ve služebním poměru u PČR do roku 2005. V průběhu mé profesní kariéry jsem mimo jiné zpracovával případy trestné činnosti Františka Mrázka a spol. a byl jsem vedoucím vyšetřovacího týmu na PČR, Správa hl.m.Prahy. V průběhu vyšetřování zemřelo mnoho osob a mezi nimi bohužel i můj tehdejší parták por. Tomáš B. a dozorující státní zástupkyně JUDr. Stanislava K. Činnost týmu byla neustále pod drobnohledem sdělovacích prostředků a v pozdější době byla vydána trilogie p.Kmentou jako Kmotr Mrázek a později bylo natočeno filmové zpracování Příběh Kmotra. V průběhu šetření docházelo k pokusům o ovlivnování činnosti policistů a to podáváním různých trestních oznámení na policisty, kteří se tomuto případu věnovali. Někteří byli účelově obviněni, postaveni mimo službu a někteří skončili ve vyšetřovací vazbě na Pankráci. U přelíčení před soudem, byla tato obvinění roztrhána na kusy a policisté byli zproštěni obvinění. I já jsem byl účelově nařčen z několika trestných činů a mé stíhání bylo v průběhu vyšetřování zrušeno, neboť se prokázalo, že obvinění je účelové aby mě odstavilo. Stížnost, která byla podána do Usnesení o zastavení mého stíhání, a byla shledána jako nedůvodná a ukončení mého případu bylo potvrzeno dozorujícím státním zástupcem, ale toto je již minulost a není na pořadu dne.
  Ted se dostávám proč Vám píšu své stanovisko k Vaší buldočí zarputilosti ohledně článku, ve které označujete policistu Aleše P. z krádeže a že vedení policie kryje zloděje. Podivujete se nad vyjádřením Tiskového odboru k celému případu a dále napadáte autoritu náměstka policejního ředitele PČR, Krajského ředitelství Praha, dále pracovníka OVK a znevažujete i samotného pana ředitele plk. Procházku. Nechápu a nerozumím Vašemu jednání. Nebudu Vám tady vysvětlovat co a jak se dělá, nicméně nemám důvod nevěřit objektivnosti šetření a vzhledem k tomu, že nešlo o krádež, byl tento policista kázensky potrestán snížením platu zcela v tendencích služebního zákona.
  Víte, Vaše buldočí zarputilost s jakou se věnujete této triviální věci mě připomíná dobu o které jsem psal v úvodu. Doufám, že nebudete následovat novináře, kteří…..no a ted ze sebe dělají svatoušky. Doufám,že šéfredaktorem Vaší redakce není p. Dalibor Balšínek, věru to by jste se měl od koho učit.
  Závěrem bych chtěl nejen Vám ale i všem sdělit, že pevně stojím na straně policisty Aleše P. s kterým jsem měl tu čest 6 let sloužit a poznat jej, jako báječného policistu, bezvadného chlapa čestného a upřimného. Žádné články hanobící jej mě nepokazí můj úsudek a za tím si stojím. Nevěřím, že by se dopustil krádeže jak jej obvinujete. Mohl by jste se zamyslet, udělat si vlastní úsudek a věnovat se jiným tématům a ne štvavé pomlouvačné kampani, která má jediný cíl dle mého pohledu…..diskreditace čestného a poctivého policisty, kterého osobně znám 15 let a vážím si jej. Roman Pavlík

  • To, o čem píšete v první části se děje i teď. Nikdo se nedotýká a nechce řešit albánské gangy, které sem pašují drogy. Řeší se jen kauzy, které jsou jednoduché a téměř nic neříkající. Poslední velká ryby byl Rath a to bylo dost pravděpodbně na objednávku a jak ti vyšetřovatelé z UOKFK dopadli?

   U policie je velký klientelismus a věřte mi trvalo mi hodně dolouho rozplést a pochopit kdo, za co jak tahá. Některé vysoké důstojníky jsem považoval za známé, jiné za přátele a pak jsem zjistil o jejich tajných podílech ve firmách, které nejsou vyšetřované a ani nikdy nebudou, idkyž firmy páchají trestnou činnost. Zjistil jsem různá spojení s politickými stranami a politiky, kteří ikdyž nejsou už u moci, stále tahájí za nitky ministerstev. Věřte mi, neuvěřitelně moc mě bavila pouliční kriminalita. Bylo to akční, zajimavé a dost adreanlinové. Jenomže chytaní zfetovaných řidičů nezmění řád této republiky, která hnije od shora a nikdo s tím nic nedělá protože téměř všichni nahoře – včetně policitických špiček a vysokých policejních důstojníků mají špinavé ruce. A kdo je nemá špinavé z minulosti, zašpinil si je vazbami na ČSSD nebo ODS. Ti všichni měli a stále mají tlaky na policii a policejní prezidium. Budu-li se bavit o armádě je to nepochybně ČSSD se současnou Top 09. Určitě chápete, kam tím mířím.

   Ke kauze Aleše Preise mohu napsat jen tolik, že se nám z několika zdrojů donesla informace o jeho podvodném jednání. Dlouho jsme zvažovali, jak to napsat a jestli to vůbec napsat. Rozhodnutí přišlo po vyhození jednoho policisty od sboru téměř za ten samý přestupek.

   Všichni jsme si rovni jen někteří rovnější.

   Za redakci Tíseň.tv autor článku Jiří Forman

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..